Nedávné Newslettery

Ekvádor - zlepšení situace v zemi a důležité informace

Dne 8. dubna 2024 byl v zemi ukončen výjimečný stav. Nadále platí vyhlášení tzv. „vnitrostátního ozbrojeného konfliktu“, během něhož jsou uplatňována omezení pro turisty. MZV ČR doporučuje dbát během pobytu zvýšené opatrnosti, zejména v souvislosti s konkrétními událostmi, a varuje před cestami do oblasti měst Guayaquil nebo Esmeraldas. 

MZV ČR upozorňuje české občany cestující do Ekvádoru, že při vstupu do země pozemní cestou požaduje imigrační úřad předložení výpisu z trestního rejstříku ve španělštině (s překladem), opatřený apostilní doložkou. Bez tohoto dokumentu nebude cestovatel do země vpuštěn. Požadavek platí i pro návštěvu souostroví Galapágy, které jsou součástí Ekvádoru.

V případě nouze se lze v pracovní době obrátit na standardní telefonické kontakty Velvyslanectví ČR v Limě, mimo pracovní dobu pak na jeho nouzovou linku konzulární pohotovosti:  0051-998 736 567.