Pracovní cesty a jejich zajišťování, management cestovních služeb je naší vášní. Naší ideou je komfortní, ale při tom ekonomické zajištění pracovní a služební cesty. Bezpečný návrat cestujícího zpět k rodině a pracovnímu kolektivu. Doprovázíme naše klienty na jejích cestách nejen v našich myšlenkách ale i technologiemi. To nám umožňují off-line i on-line rezervace služeb, sledování a řízení rizik v destinacích kam naši cestující míří, lokalizaci našich cestujících a asistenční servis pro ně pomoc – rerouting – pokud o to požádají. Zprostředkováváme nákupy všech komodit pracovních cest: letenky, ubytování, pronájem aut na tzv. full credit voucher, víza, jízdenky, lodní lístky, kompenzace za zpoždění letu a poškození zavazadel a pojištění. Náklady na cestovní služby pravidelně reportujeme a neustále snižujeme.