Nedávné Newslettery

Evropská letadla jsou nejbezpečnější v historii

Podle nového výzkumu Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) je létání v Evropě nejbezpečnější od počátku záznamů.

Závěry výroční zprávy o bezpečnosti globálního letectví v roce 2023 ukazují, že jen v Evropě se míra "všech nehod" zlepšila z 0,98 nehod na milion sektorů v roce 2022 na 0,48 nehod v roce 2023.
Tato statistika je výrazně lepší než pětiletý evropský průměr, který činí 0,77 nehody na milion. A co víc, od roku 2018 je v Evropě nulové riziko úmrtí. Zajímavé je, že největší podíl zaznamenaných nehod připadá na selhání podvozku, což se stává, když mechanika letadla nefunguje tak, jak by měla.

Willie Walsh, generální ředitel IATA, říká, že ačkoli jsou zjištění pozitivní, je třeba udělat ještě mnoho pro to, aby byla letecká doprava zcela bezpečná. "I když létání patří k nejbezpečnějším činnostem, vždy je co zlepšovat. To jsme dělali po celou dobu naší historie a v tom budeme i pokračovat, aby bylo létání stále bezpečnější," řekl Walsh.

___________________________________________________________

Flying in Europe is at its safest level since records began, according to new research from the International Air Transport Association (IATA).

Findings in their 2023 annual safety report for global aviation show that, in Europe alone, the ‘all accident’ rate improved from 0.98 per million sectors in 2022 down to 0.48 accidents in 2023. That statistic is significantly better than the continent’s 5-year average of 0.77 accidents per million. Better still, Europe has had a fatality risk of zero since 2018. Interestingly, the largest proportion of recorded accidents were down to landing gear collapses, something which happens when plane mechanics are not functioning correctly.

Willie Walsh, IATA’s Director General, says although the findings are positive, there is still a way to go in making air travel entirely safe. “Even if flying is among the safest activities a person can do, there is always room to improve. This is what we have done throughout our history and we will continue to make flying ever safer,” Walsh said.