Nedávné Newslettery

Francie - hrozba teroristických útoků

Ve Francii byl opět vyhlášen nejvyšší stupeň bezpečnostní hrozby tj. Urgentní hrozba teroristických útoků,  „Vigipirate: urgence attentat“, jenž posiluje pravomoci bezpečnostních složek. V celé Francii byla výrazně posílena bezpečnostní opatření. MZV ČR doporučuje zachovat nejvyšší opatrnost a v podezřelých případech informovat neprodleně francouzskou policii.

 Je zapotřebí neustále dohlížet na svá zavazadla a rovněž upozornit na opuštěná cizí zavazadla. V nedávné minulosti často docházelo k anonymním hlášením bombových nástrah, což vedlo k mnoha uzavírkám a evakuacím letišť a památek (včetně Versailles či Louvre). Policie byla nucena takové místo vyklidit. Důsledně dodržujte pokyny místních bezpečnostních složek i úřadů a zachovávejte obezřetnost.

 Odkaz na webové stránky francouzské vlády s příslušnými informacemi je následující: https://www.sgdsn.gouv.fr/vigipirate

 Při útoku a nebezpečí je nutno ihned volat na číslo 112 nebo 17 (při útoku ve vlaku či metru lze použít číslo 3117 nebo poslat sms zprávu na 31 177). Je žádáno, aby podezření na radikalizovanou osobu bylo oznámeno na telefon 0800-005-696 (funguje zdarma). Pokud se osoba stane svědkem teroristického útoku musí se ukrýt, snažit se utéci a varovat ostatní. Je nutné ztišit mobilní telefon, ale nevypínat ho. Jakmile je to možné, je třeba hned volat policii.

 Aktualizované informace jsou k dispozici na webu Velvyslanectví ČR v Paříži na odkazu: Vigipirate - na co si dávat pozor a jak se chovat v případě teroristického útoku

 V případě nouze se lze v pracovní době obrátit na standardní telefonické kontakty Velvyslanectví ČR v Paříži, mimo pracovní dobu pak na jeho nouzovou linku konzulární pohotovosti:  +420 222 264 234.