Nedávné Newslettery

Covid-19 - Bulharsko a Slovensko

BULHARSKO

dnes potvrdil min. zahraničí, že Češi budou moci, podobně jako u Chorvatska, do Bulharska cestovat už 22 dní po podání 1.dávky vakcíny proti Covidu19. Bulharsko pravidla zmírní od pondělí 14.6. 2021. Sledujte portál MZV.

 

SLOVENSKO

dovolujeme si vám od Zahraničního zastoupení cestovního ruchu SR zaslat informace ohledně nové vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví SR. č. 218/2021 s účinností od 14. června 2021.

 

Tato vyhláška zjednodušuje a ulečuje vstup českých občanů na Slovensko.

Celé znění vyhlášky je dostupné zde:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_218.pdf

Z vyhlášky jsou vybráby tyto důležité body  § 2, body (3)a (4):

 

(3) Povinná 14 dňová karanténa sa nevzťahuje na osoby, ktoré:

a) sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
nie starším ako 72 hodín,

b) prichádzajú z územia susedných štátov zaradených do zoznamu zelených štátov a sú schopné preukázať
sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,
pričom tento test musí byť vykonaný na území susedného štátu alebo Slovenskej republiky,

c) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou,
pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID19,

d) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

e) sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

f) sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,

ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

g) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

h) mladšie ako 18 rokov veku.

 

(4) Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky zo štátu zaradeného do zoznamu zelených štátov sú povinné:

a) najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenskej republiky
     sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica,

b) pri vstupe na územie Slovenskej republiky a počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky sa na požiadanie preukázať
    potvrdením o splnení povinnosti ( registrácia, negatívny test alebo potvrdenie o očkovaní)
    buď príslušníkovi Policajného zboru SR alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
c) osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť elektronický formulár
     na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia zverejnený
     na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/

 

Takže  jednoduché  zhrnutie pre vstup na Slovensko :

máte certifikát o očkovaní
alebo

máte potvrdenie o prekonaní Covid 19 ( limit 180 dní)
alebo

máte negatívny anitigenní test ( 24 hodin) alebo PCR test (72 hodin))
test platí i z České republiky!
alebo

máte menej ako 18 rokov
+

VŽDY máte registraci na http://korona.gov.sk/ehranica,