Nedávné Newslettery

Covid-19 - Na služební cestu pouze s potvrzením zaměstnavatele

Od 30. ledna bude poskytování ubytovacích služeb ještě více omezeno. Nyní povolené ubytování v rámci pracovní cesty bude nově podmíněno písemným potvrzením zaměstnavatele, nebo objednatele, že se jedná o cestu za účelem výkonu povolání. Tzn. zaměstnanec předloží potvrzení od zaměstnavatele, že ho vyslal na služební cestu, živnostníci či podnikatelé budou muset mít potvrzení od objednatele jejich práce. Toto potvrzení budou předkládat poskytovateli ubytovacích služeb před zahájením svého pobytu. Poskytovatel bude mít povinnost potvrzení vyžadovat a uchovat ho po celou dobu pobytu klienta.  

 

Více zde: https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/ubytovani