Nedávné Newslettery

Covid-19 - Jednotný příjezdový formulář „PLF“

EU Digital Passenger Locator Form („PLF“)

EU Digital Passenger Locator Form („PLF“), jehož cílem je vznik jednotného řešení na úrovni EU, tedy jednotného digitálního příjezdového formuláře, bude nejprve použit pro leteckou dopravu, později by se měl rozšířit i o další druhy dopravy.

Web PLF je následující:  https://www.euplf.eu. V současné době je uveden v testovací režim, po ukončení testování bude web plně spuštěn. Předpokládané datum je 10. ledna 2021.

Proces vyplnění digitálního příjezdového formuláře je následující:

Cestující budou požádáni, aby navštívili odkaz pro přístup k příjezdovému formuláři EU PLF na výše uvedených webových stránkách;

Cestující budou následně vyzváni, aby si zvolili cílovou destinaci a způsob dopravy (letadlo, loď, trajekt, vlak, autobus, auto);

Na základě jejich odpovědi:

Budou cestující přesměrováni na národní příjezdový formulář, pokud jím členský stát disponuje. V tomto případě je potřeba dodržovat pokyny daného státu;

Nebo cestující vyplní online formulář prostřednictvím webové aplikace EU Digital PLF, pokud členský stát nedisponuje vlastním příjezdovým formulářem.

MZd sdílelo s EK odkaz na národní příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz). Cílem následujícího testování bude právě testování přesměrování z daného webu na český příjezdový formulář. Testování bude probíhat do konce prosince. MZd vyjedná s Czech Airlines výběr konkrétního letu, jehož cestující budou požádáni o vyplnění příjezdového formuláře na uvedeném webu, tedy o vyplnění EU Digital PLF.