Nedávné Newslettery

Covid-19 - Aktualizované informace Rakousko, Německo, Francie, Maďarsko

Rakousko

Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru.  Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

Osoby, které Rakouskem z jiných než shora uvedených  zemí/destinací pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY. Obdobně u cesty na letiště ve Vídni. Více zde.

V souvislosti s ostatními opatřeními budou rakouská lyžařská střediska zavřena pro veřejnost od 3. do 30.11. Prozatím. Výjimku mají profi týmy na tréninky. (Obdobné v Itálii, viz dřívější rozesílka)

 

Německo

Od 2. 11. budou platit v Německu zpřísněná pravidla pro oblast cestování. Vláda a spolková země žádají, aby lidé cestovali pouze v nezbytných případech. Turistické cesty po a do Německa nejsou možné. Lidé by neměli cestovat ani za účelem návštěvy příbuzných. Od 2. 11. nebude možné ubytování v hotelových zařízeních v případě turistických cest. Ubytování v hotelových zařízeních je možné pouze v případě pracovních/služebních cest nebo v případě existence jiného závažného důvodu.

Informace k Sasku:

Možnost přicestovat na 24 hodin pro Čechy zůstane, omezeny však budou důvody, a sice na pracovní, zdravotní a sociální. Cesty za účelem turistiky, nákupů nebo sportu již nebudou od pondělí bez testu možné.

 

Francie

V rámci nových celoplošných karanténních opatření, která vyhlásil prezident Emmanuel Macron s účinností od 30. 10. 2020 po dobu minimálně jednoho měsíce je nově také uzavření hotelů pro turisty.

Pro vstup do země i pohyb po území Francie je nutné vyplnit speciální atestaci, která je ke stažení na internetových stránkách francouzského ministerstva vnitra. Na celém území platí striktní omezení vycházení a zákaz pohybu mezi regiony.

od 30. 10. 2020 do 1. 12. 2020 platí na celém území striktní omezení vycházení. Vycházení bude umožněno pouze v odůvodněných případech (zaměstnání či naléhavá zdravotní situace) a pouze po předložení speciální atestace. Platí také zákaz pohyb mezi regiony. Na celém území platí pokyn k dodržování základních hygienických pravidel (rozestupy, mytí rukou, roušky, pravidelné větrání vnitřních prostor), zákaz shromažďování se a uzavření všech restauračních, kulturních a sportovních zařízení.

Aktuální doporučení dle regionů je nutné pravidelně sledovat na oficiálních internetových stránkách.

 

Maďarsko

Maďarsko od 1. září 2020 uzavřelo své hranice. Výjimka na cesty pro  s již zakoupeným pobytem nebyla v listopadu nyní prodloužena. Platí zákaz vstupu všech cizinců na území Maďarska do 1. 12. 2020.

Tranzit zůstává zachován. – Nutné prokázat, že se jedná o tranzit přes Maďarsko do cílové země a musí být možný průjezd ostatními zeměmi na trase. Při vstupu do Maďarska může být provedena zdravotní kontrola a v případě příznaků nákazy nebude cestující na maďarské území vpuštěn. Při tranzitu je nutno dodržet určité podmínky – rychlý průjezd (opustit Maďarsko do 24 hodin), vyhrazené hraniční přechody, trasy a odpočívadla (viz mapa na stránkách maďarské policie) a v určené časové intervaly.