Nedávné Newslettery

Odškodnění a náhrady za zpoždění

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o spolupráci se společností Click2Claim.

Co tato společnost nabízí?

 

Click2Claim:

Click2Claim je profesionální partner v oblasti zajištění kompenzace při problému s letem. Nabízí jednoduché, rychlé, efektivní online prověření okolností vašeho problému s letem a následné zajištění kompenzace.

 

Společnost Click2Claim:

  • Zdarma ověří Váš nárok na reklamaci letu.
  • Nic neplatíte dopředu, odměnou Click2Claim je pouze provize z vymožené kompenzace.

 
Až 3 roky zpětně máte nárok na finanční kompenzaci za:

  • Zrušení letu, o kterém nebyl cestující s dostatečným předstihem informován - cestující musí být informován s předstihem více než 14 dnů před odletem, aniž by mu byl zajištěn náhradní let v obdobných časech, jinak vzniká nárok na kompenzaci.

 

  • Zpoždění letu je delší než 3 hodiny oproti plánovanému příletu do cíle Vaší cesty.

 

  • Zmeškání návazného letu: v případech, že máte víceúsekovou letenku a zpoždění či zrušení letu na jenom úseku má za následek, že se do Vašeho cílového místa určení dostanete se zpožděním více než 3 hodiny oproti plánovanému času příletu, vzniká nárok na kompenzaci vůči tomu dopravci, který na předmětném úseku nepravidelnost zavinil.

 

  • Přesměrování letu, změna místa odletu či přistání či změna trasy letu, jehož výsledkem je zpoždění Vašeho příletu do cíle Vaší cesty.

 

Výše paušálních kompenzací závisí na letové vzdálenosti:

Do 1 500 km -  6 462,50 Kč (250 EUR)   

1 501 až 3 500 km - 10 340 Kč (400 EUR)

nad 3 500 km -   15 510 Kč  (600 EUR) 

 

Pokud dojde ke zpoždění letu a vy důsledkem tohoto zpoždění nestihnete návazný spoj, který máte v rámci jedné rezervace, je Vám dopravce povinen zajistit náhradní let v závislosti na jeho kapacitních možnostech. 

Nárok na finanční kompenzaci mají všichni cestující, pokud je jejich zpoždění v cílové destinaci delší než 3 hodiny a pokud zpoždění nebylo způsobeno mimořádnou okolností (špatné meteorologické podmínky, omezení ze strany řízení letového provozu,..). 

Pokud měl Váš let zpoždění, jsme tu vždy pro Vás. Můžete nám zavolat o konzultaci nebo přímo podat žádost o kompenzaci na emailovoou adresu info@uniglobeictravel.cz